Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaZaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030
Gmina Międzychód - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030

12 miesięcy temu

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.) oraz uchwałą LVIII/526/2022 Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030, w tym tryb konsultacji zapraszamy

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców gminy Międzychód oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od dnia ogłoszenia konsultacji do 4 września 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]


Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2023-2030 odbędzie się w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie w dniu 4 września 2023 roku o godz. 17:00 na sali widowiskowej.


Formularz i potrzebne dokumenty na naszej stronie: https://miedzychod.pl/aktualnosci/pokaz/3632_zaproszenie_do_konsultacji_dotyczacych_projektu_strategii_rozwoju_gminy_miedzychod_na_lata_2023-2030