Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Gmina Międzychód - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Poznaniu II w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

3 miesiące temu3 miesiące temu

POSTANOWIENIE Nr 685/2024

Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Międzychodu kadencji 2024 – 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Poznaniu II

postanawia

§ 1. Zwołać pierwszą sesję Rady Miejskiej Międzychodu na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 12.00.

§ 2. Ustalić porządek obrad sesji rady stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Galeria

  • 0002.jpg
  • 0003.jpg