Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaObwieszczenie - polowanie dewizowe na rogacze i dziki
Gmina Międzychód - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Obwieszczenie - polowanie dewizowe na rogacze i dziki

3 miesiące temu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1082) Burmistrz Międzychodu zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 149 i 67 A dzierżawionego przez koło łowieckie nr 98 RYŚ w Międzychodzie, w terminie 13-17.05.2024 r. odbędzie się polowanie dewizowe na rogacze i dziki organizowane za pośrednictwem „TRYTON” Biuro organizacji polowań, ul. Promienista 7,62-002 Suchy Las.


Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Galeria

  • obwieszczenie 1.jpg